Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Enerji Sektörü Odaklı Karşılaştırılması

Ekosistem Hizmetleri, Enerji Sektörü

Doğan Sevük 8 Aralık, 2021

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Enerji Sektörü Odaklı Karşılaştırılması

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Binyıl Kalkınma Hedeflerinden alınan dersler ile birlikte daha geniş kapsamlı bir yaklaşım kazanmıştır.

Enerji Alanında İnovasyon

Enerji Sektörü, Inovasyon

Doğan Sevük 7 Aralık, 2021

Enerji Alanında İnovasyon

Enerji ve inovasyon literatüründe geçmişte tüm büyük dönüşümlerin arkasında sanayi için buhar enerjisi kullanımı yani enerji teknolojilerinin değişmesi olduğu öne çıkmaktadır.

Ekosistem Hizmetleri

Ekosistem Hizmetleri

Uniteds 6Aralık, 2021

Karbon Vergisi ve Ticareti

Karbon Vergisi ve Karbon Ticaretinin avantajları ve dezavantajları.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Enerji Sektörü Odaklı Karşılaştırılması

Elektrikli Araçlar, Enerji Sektörü

Doğan Sevük 12 Kasım, 2021

Enerji Sektöründe Yeşil Ekonomi

Yeşil ekonomiye geçiş ile birçok alanda yeni pazar fırsatları yaratılacak ve yenilenebilir ya da temiz teknoloji kullanımı yaygınlaşacaktır...

Ekosistem Hizmetleri

Ekosistem Hizmetleri

Doğan Sevük 12 Kasım, 2021

Ulaşım Sektörü İçin Ekosistem Hizmetleri Ödemeleri

Ekosistem Hizmetleri Ödemeleri, ekosistemin sunduğu hizmetlerin bir ekonomik karşılığının koyulduğu mekanizmadır.Ulaşım sektörünü için konuyu açıklarsak...

Ekosistem Hizmetleri

Ekosistem Hizmetleri

Doğan Sevük 12 Kasım, 2021

Enerji Sektöründe Ekosistem Hizmetleri Ödemeleri

Ekosistem Hizmetleri Ödemeleri, ekosistemin sunduğu hizmetlerin bir ekonomik karşılığının koyulduğu mekanizmadır.Enerji sektörünü için konuyu açıklarsak...

Ekosistem Hizmetleri

Ekosistem Hizmetleri

Doğan Sevük 12 Kasım, 2021

Doğal Kaynak Sermayesi Esaslı Yeşil Ekonominin Temel Unsurları

Kamu veya uluslararası kurumlar tarafından yürürlüğe ekonomik düzenleme ve teşviklerin alınması, kamu tarafından yapılan çevre düzenlemeleri ile kuralların koyulması ve uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar...

Ekosistem Hizmetleri

Ekosistem Hizmetleri

Doğan Sevük 12 Kasım, 2021

Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti Hesabı ve Hesapta Kullanılan Ana Değişkenleri

Seviyelendirilmiş enerji maliyeti; her bir enerji türünün maliyetleri, çıktı ve yarattığı salınımlar farklı olduğu için her bir kaynak türünü bu kaynak ile ilişkili değişkenleri kullanarak bir maliyete dönüştürülmesidir.

Ekosistem Hizmetleri

Ekosistem Hizmetleri

Doğan Sevük 12 Kasım, 2021

Karbonun Sosyal Maliyeti

Karbon salınımının toplumun yaşamı üzerinde etkileri vardır, karbon için uygulanan vergilerdeki parasal maliyet gibi yaşamımızda mal olduğu etkiler ile yaşanan kayıplarda karbonun sosyal maliyetleridir.

Ekosistem Hizmetleri

Ekosistem Hizmetleri

Doğan Sevük 12 Kasım, 2021

Çevresel Değerleme Yöntemleri

Çevresel değerleme yöntemleri doğrudan ölçüm, hedonik değerleme, seyahat maliyeti yöntemi ve koşullu değerlemedir.

Ekosistem Hizmetleri

Ekosistem Hizmetleri

Doğan Sevük 12 Kasım, 2021

Küresel İklim Değişikliğinin Nedenleri

Küresel iklim değişikliği nedenlerini ısının küre içinde değişiminden kaynaklanan iç mekanizmalar, iklim değişimi ile ısının değişmesi kaynaklı dışsal faktörler ve geri besleme mekanizmaları olarak sınıflandırabiliriz. İç mekanizmaların detayında Kuzey Atlantik salınımı gibi atmosferin içinde olan değişiklikleri ele alabiliriz.

Ekosistem Hizmetleri

Ekosistem Hizmetleri

Doğan Sevük 12 Kasım, 2021

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşmasının Enerji Sektörünün Dönüşümüne Etkileri

Enerji sektörünün, sera gazı salınımı ve çevre üzerinde büyük etkisi olduğu için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması ile gelen sınırlamalar sektörde kaynak konusunda yönelimleri değiştirmektedir.

Ekosistem Hizmetleri

Ekosistem Hizmetleri

Doğan Sevük 12 Kasım, 2021

Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Yaygınlaşmasında ve Fosil Yakıtları İkamesinde Karşılaşılan Zorluklar

Kurulum maliyetlerinde iyileşme olması gerekmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarında üretim yapmak için kullanılan cihazlar genellikle yeni piyasaya çıkan cihazlar olduğu için maliyetleri yüksektir.

Ekosistem Hizmetleri

Ekosistem Hizmetleri

Doğan Sevük 1 Mayıs, 2021

Enerji Sektörünün Çevreye Verdiği Zararı “Çevresel Kuznets Eğrisi”​ Hipotezi Kapsamında Açıklaması

Düşük gelirden orta gelire doğru artış sağladıkça tüketiminde artmasından kaynaklı çevreye olan zarar artar fakat bilince ulaştıktan sonra...

Ekosistem Hizmetleri

Inovasyon

Doğan Sevük 1 Mart, 2021

Enerji Teknolojileri & Ar-Ge

1973 petrol krizi ile enerji tedarikinde dışa bağımlılık büyük bir sorun haline gelmiş ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar hayatın her alanını etkilemiştir. Ülkelerin teknoloji yatırımlarına yol gösterecek olan ARGE faaliyetlerinin kaynak kullandırma rakamlarında da desteği bu konuda etkileşimin olmasını ortaya koymuş...

Ekosistem Hizmetleri

Elektrikli Araçlar

Doğan Sevük 12 Ocak, 2021

Elektrikli Araba ve Şarj Sistemlerinin Sağlayacağı Faydalar

Fosil yakıt yerine kullanılan elektrik enerjisi de, yine kirlilik üreten bir kaynaktan gelecekse, toplamda çevre için bir değişiklik olmayacak; sadece kirlenme yer değiştirecektir. Fakat petrol ve fosilden olabildiğince uzaklaşıp...

İletişim

Kavacık Mah. Öge Sk. No: 20/17 Beykoz / İstanbul

Ulutek Teknopark Üniversite 1. Cad. No: 933 Görükle Nilüfer / Bursa

+90 850 307 92 77

© 2023 United Yazılım Teknolojileri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.