Danışmanlık

Hizmetler Danışmanlık
OMS KESİNTİ YÖNETİMİ

OMS KESİNTİ YÖNETİMİ

UNITED, enerji alanındaki elektrik ve gaz dağıtım perakende projelerinde edindiği tecrübeler ile aşağıda detayları bulunan tüm uygulamalarda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu danışmanlık hizmeti;

  • Modüllere ait kapsamın belirlenmesi,
  • Süreç tasarımı,
  • Blueprint, BPDD, FDD, TDD, RICEFW vb dokümanlar ve şablonların hazırlanması,
  • Test stratejisinin belirlenmesi
  • Test scriptleri hazırlanması
  • Test otomasyonu
  • QA kalite kapsamı belirlenmesi ve yönetimi
  • Canlıya geçiş aktivitelerinin hazırlanması,
  • Fonksiyonel ve kurumsal mimari danışmanlığı,
  • Ve daha birçok fonksiyonel ve mimari aktivite

Olarak detaylandırılabilecektir.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ: OMS KESİNTİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI

Ülkemizde kullanılan kesinti yönetimi sistemlerinin genel dağılıma bakıldığında en yaygın olarak 9 bölgede yerli ürün inavitas, 5 bölgede ABB OMS, 5 bölgede Siemens OMS, 1 bölgede General Electric GE OMS kullanılmaktadır.

OMS KESİNTİ YÖNETİMİ
OMS KESİNTİ YÖNETİMİ

Kesinti yönetim sistemi, SCADA şebeke yönetim sistemleri, akıllı haberleşme donanıma sahip elektronik sayaçlar ile modemler ve müşteri bilgi sistemleri ile tamamen entegre olarak çalışmaktadır. Kesinti yönetim sistemlerinin temel amacı elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleşen ister planlı ister plansız kesintileri çok önemli bir ayrıntı olan süreleri ile yönetmesidir. Planlı kesintiler için, sistemin bir kesinti planı oluşturması önemli fonksiyonlarından biridir. Planların detayında, planlı kesintinin beklenen başlangıcını ve sonunu, atanan personel sayısını, planlanan kesinti yerini ve uygulanan anahtarlama işlemlerini içermektedir. Planlanan kesintilerin belirlenen kapsamı ve süresi kuruluşun web sitesinde yayınlanmakta ve tüketiciler gümünüzde iletişim kanallarının artması ile çok çeşitli şekilde otomatik olarak bilgilendirilmektedir. Bu bilgilendirmenin içeriğinde müşteriye, arızanın nerede ve ne zaman meydana geldiğini ve buna ek olarak arızanın olası çözüm zamanı bildirilmektedir.

Kesinti yönetim sisteminde arıza bilgileri kaydedilir ve arıza bildirimlerine göre olası arıza alanlarını belirlemek için SCADA, akıllı sayaçlar ve müşteri bilgi sistemleri arasında bilgi aktarmasına ihtiyaç duymaktadır. Kesinti analizi; kesinti yeri, süresi, kesinti türü, kapatma bakımı ve yönetimi için gerekli anahtarlama planı, tahsis edilecek ekibin özellikleri, etkilenen veya etkilenecek müşteri sayısı ve belirlenen müşteri bilgilerini içermektedir. Kesinti sırasında yapılan işlemlerin bir kaydı tutulmaktadır. Bu eylemler kesinti başlangıcı ve tahmini bitiş zamanı, nedeni, konumu ve süresi, atanan ekip bilgileri, etkilenen müşteri bilgileri, geçiş kayıtlarını içerir. Elektrik kesintisinden etkilenen toplam müşteri sayısı, etkilenen önemli müşteriler, elektrik kesintisi sırasında kaybedilen toplam kWh değeri, arızayı tamir etme süresi gibi bilgiler raporlara dahil edilmektedir. Tedarik sürekliliğini izleme süreci, elektrik şebekesinin sürekliliğinin ilgili standartlara, ticari ve teknik kaliteye göre ölçülmesini ve kaydedilmesini ve tüm süreç ve verilerin yanı sıra performansının belirlenmesi için kritik olan diğer tüm bilgi ve belgelerin analiz edilmesini içermektedir. Tedarik sürekliliğinin kalitesi, elektrik dağıtım sisteminin, ekonomik olarak kabul edilebilir bir maliyetle ve mümkün olduğunca az kesinti ve sıklıkta kullanıcıların elektrik talebini karşılama yeteneğini ifade eder. Uygulama kapsamında farklı yerlerden planlanan kesintileri toplamakta ve bir araya getirmektedir. Kesintiden etkilenen bölge ve müşteriler coğrafi bilgi sistemleri ile belirlenir. Kesinti sonrası uygulamanın performansına ilişkin performans değerlendirme raporu da hazırlanmaktadır. Arıza kayıtları, sayaç okuma, sayaç açma gibi yerinde operasyonlar sırasında elde edilebileceği gibi, otomatik sayaç okuma sistemleri, çağrı merkezleri veya sistemlerden alınan arıza bildirimleri ile de oluşturulabilir. Girilen arıza kayıtları sistem üzerinde görüntülenmekte ve arıza tanımına göre sınıflandırılmaktadır. Tüm kanallardan gelen arızalar otomatik olarak tespit edilmektedir. Hatalar sistem üzerinde görüntülenebilmekte ve hata olarak sınıflandırılmaktadır.

Tüm dünyada kullanılan kesinti yönetimi sistemleri ile ülkemizdeki sistemler benzerlik gösterse ve bazı bölgelerde aynı ürünler kullanılsa bile bu uygulamaların kullanımı yerel şartları da yanında getirmektedir.

United

Referanslarımız

Bizi Tercih Eden Müşterilerimiz

İletişim

Kavacık Mah. Öge Sk. No: 20/17 Beykoz / İstanbul

Ulutek Teknopark Üniversite 1. Cad. No: 933 Görükle Nilüfer / Bursa

+90 850 307 92 77

© 2023 United Yazılım Teknolojileri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.